Litteratur, konst & föredrag
om relationer - till oss själva, varandra och Gud. 

Annika Brantinger

 


ORD, BILD och VISION sammanfattar min bakgrund som litteratur- och konstvetare, målerikonservator, konstnär, författare samt fängelse- och församlingspräst. Sedan 1990-talet har mitt fokus varit personlig utveckling och andlig fördjupning, två faktorer nära förbundna med varandra och avgörande för ett autentiskt yttre och inre liv. I ord och bild vill jag belysa våra egna tanke- och handlingsmönster, vår relation till dem som vi delar hemplaneten Jorden med samt vår relation till Gud. Första steget är att säga ja till självreflektion. Min vision är att ett medvetet andligt arbete inte bara leder till ökad självkännedom och ökad öppenhet människor emellan utan även - och framför allt - till en fördjupad Gudsrelation.