Litteratur, konst & föredrag
om relationer - till oss själva, varandra och Gud. 

Bildkonst

Rena kraftfulla oljefärger och förgyllning är karaktäristiskt för mitt måleri. Motivkretsen varierar stort. Människans förhållande till Gud är dock centralt. En del målningar inbjuder till meditation medan andra har inslag av vass samhällskritik. Därtill kommer en och annan feelgood-målning för att fira glädjen över det liv som är oss alla till skänks. Syftet med min konst är att väcka till eftertanke och inspirera till att se på tillvaron utifrån nya perspektiv.


Välkommen till utställningen på temat 

Inte av denna värld.

Jag vill med utställningens målningar belysa att vi människor lever i två parallella världar, den fysiska och den andliga,  och att gränsen mellan dessa världar är mycket fin.  Inom konsten har guld traditionellt symboliserat Guds närvaro och förekommer i de flesta av mina målningar.  Jag vill väcka och inspirera betraktaren att bejaka sin relation till det gudomliga och i reflektion våga blicka bortom tillvarons yttre och inre begränsningar och illusioner. 

Pris info om målningarna, klicka här.

Första rummet

INTE AV DENNA VÄRLD

Andra rummet

HELIG VÄRLD

Tredje rummet

FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Priser och detaljerad information om målningarnaklicka här.