Litteratur, konst & föredrag
om relationer - till oss själva, varandra och Gud. 

Bildkonst  

Rena kraftfulla oljefärger och förgyllning är karaktäristiskt för mitt måleri. Motivkretsen varierar stort. Människans förhållande till Gud är dock centralt. En del målningar inbjuder till meditation medan andra har inslag av vass samhällskritik. Därtill kommer en och annan feelgood-målning för att fira glädjen över det liv som är oss alla till skänks. Syftet med min konst är att väcka till eftertanke och inspirera till att se på tillvaron utifrån nya perspektiv.


Konstutställningen "Inte av denna värld!"

Jag vill med utställningens målningar belysa att vi människor lever i två parallella världar, den fysiska och den andliga,  och att gränsen mellan dessa världar är mycket fin.  Inom konsten har guld traditionellt symboliserat Guds närvaro och förekommer i de flesta av mina målningar.  Jag vill väcka och inspirera betraktaren att bejaka sin relation till det gudomliga och i reflektion våga blicka bortom tillvarons yttre och inre begränsningar och illusioner. 

NU REA 25%! Pris info om målningarna, klicka här.


Första rummet: INTE AV DENNA VÄRLD

Andra rummet: HELIG VÄRLD

Tredje rummet: FÖRÄNDERLIG VÄRLD

NU REA 25%! Prislista detaljerad information om målningarna, klicka här.