BRANTINGER Ord Bild & Vision 
Relationer och hopp i en värld i ständig förändring. 


Hur närmar vi oss Gud? Sök nya perspektiv! Vänd dig till Gud i vördnad och tacksamhet. Uppsök enskildhet för att höra Guds röst. Upplev Guds närvaro i den heliga Nattvarden. Inse att kärlek mellan människor är Gudagiven. Tjäna genom bön för hela planeten Jorden.

How do we come closer to God? Find new perspectives! Turn to God in reverence and gratitude. Seek solitude to hear God´s voice. Experience the presence of God in the Holy Communion. Understand that love between humans is from God. Serve by prayers for the whole planet Earth.

18. New perspectives (oil and gilding on canvas 80x65cm) 


20. Reverence (oil and gilding on canvas 65x54cm) 


**19. Grace (oil and gilding on canvas 90x70cm)

21. Receive (oil on canvas 40x30cm) 


**23. Prayer for the World (oil and gilding on canvas 90x71cm)