BRANTINGER Ord Bild & Vision 
Relationer och hopp i en värld i ständig förändring. 

BILDKONST

Foto Karin Ottosson

Rena kraftfulla oljefärger, förgyllning och lite större dukar är karaktäristiskt för mitt måleri. Inom västerländsk bildkonst har guld traditionellt symboliserat Guds närvaro och förekommer i de flesta av mina målningar som en påminnelse om vårt ursprung. Min drivkraft är visionen om ett autentiskt liv och den har många källor: mitt djupa intresse för människans relationer, Bibel-texter, min vördnad för Skapelsen men framför allt människans relation till Gud.

Min syn på konst är att den inte främst ska vara dekorativ. Konstens uppgift är att förmedla budskap, inspirera till reflektion och ökad medvetenhet. Konst ska beröra på olika sätt; ibland som kritisk röst i samhället som ställer svåra frågor och provocerar. Konst kan framkalla leenden och skratt. Konst inbjuder till meditation som kan öppna hjärtan och väcka längtan till Gud. Min önskan och intention är att mina målningar kan inspirera till reflektion och till att blicka bortom våra yttre och inre begränsningar och illusioner.  

Välkommen att bläddra i Galleriet och hitta din favoritmålning!