BRANTINGER Ord Bild & Vision 
Relationer och hopp i en värld i ständig förändring. 


VÄLKOMMEN 

Ord och bild är en röd tråd som följt mig genom livet i form av litteratur och konst. Tråden avspeglas i mitt yrkesliv som målerikonservator, konstnär, författare  och präst. En annan röd tråd är min vision; min tro på människans obegränsade förmåga till personlig och andlig utveckling och att kunna leva ett autentiskt yttre och inre liv


Vår tillvaro handlar om relationer. I målningar, text och tal belyser jag våra egna tanke- och handlingsmönster, vår relation till varandra och till vår hemplanet Jorden. Människans relation till Gud och den komplexa balansgången att leva med en fot i den fysiska världen och den andra foten i den gudomliga världen har särskilt fokus i mitt arbete. Framför allt vill jag - i allt jag gör -  förmedla hopp i en ständigt föränderlig värld.

Varmt välkommen till Galleriet där jag ställer ut mina  originalmålningar. I Shopen finns till försäljning målningar, konstkort och boken Rustad för Själavård. Det autentiska mötets grundläggande faktorer.

Annika Brantinger, Göteborg