BRANTINGER Ord Bild & Vision 
Relationer och hopp i en värld i ständig förändring. 

 PUBLICERAT

RUSTAD FÖR SJÄLAVÅRD Det autentiska mötets grundläggande faktorer 

I Rustad för själavård står själasörjaren i fokus. Vem är själasörjaren? Var rustar själasörjaren för arbetet med tung själavård? Krävs det särskilda förutsättningar eller förhållningssätt? Handlar det om personlighet? Hur stor betydelse har arbetsmiljön? Genom att belysa fängelsesjälasörjarens arbete genom historien, skapar författaren en ökad förståelse för själasörjarens situation idag, såväl innanför som utanför murarna. Författaren visar också när själavårdsarbetet inte alltid fungerar och tar upp till diskussion vad som kan bidra till en kvalitetssäkring. De faktorer som rustar själasörjaren för autentiska möten med konfidenterna presenteras i   "utrustningslistan".

Rustad för själavård är intressant inte bara för själasörjare och historieintresserade utan också för alla som arbetar med själavårdande möten och existentiella samtal. Några röster om boken:

"Ett mycket unikt och intressant material."

"Välskrivet."

"Jag önskar att boken hade funnits när jag gick min  diakonala utbildning."

"En högst intressant text."

"Ett utmärkt undervisningsmaterial."RUSTAD FÖR SJÄLAVÅRD  Det autentiska mötets grundläggande faktorer. Andra upplagan.  ISBN 9789198335125, 202 sidor, 9 illustrationer. Köp boken för SEK 159 inklusive frakt via hemsidans Shop. Säljs även av Bokus.