BRANTINGER Ord Bild & Vision 
Relationer och hopp i en värld i ständig förändring. 

GALLERI

Galleriet visar ett urval av originalmålningar från tre decennier och ni kommer därför att möta olika stilar och tematan. Trots tidsspannet löper en röd tråd genom flertalet målningar; människans komplexa balansgång mellan den fysiska världen och den gudomliga världen. Besök galleriets olika kategorier i menyn ovan. Målningar till försäljning är markerade med **

This gallery exhibits original paintings from three decades, hence you will see different styles and themes. In spite of the time span, you may see a common thread in several paintings; human´s complex balancing act between the physical world and the divine world.  Visit the different categories of the exhibition in the menu above. Paintings for sale are marked **.