BRANTINGER Ord Bild & Vision 
Relationer och hopp i en värld i ständig förändring. 

Portrait Yildiz Gunnarsson (oil on canvas 80x65)


Selfportrait 2008 (oil and gilding on canvas (80x65 cm)


 


A. P. Holmström 1864 (oil and gilding on canvas 81x65 cm)