BRANTINGER Ord Bild & Vision 
Relationer och hopp i en värld i ständig förändring. 


Sedan mänsklighetens gryning har människan försökt att fånga det gudomliga i bilder och ord för att åkalla, förstå eller förklara vad Gud är. Det är förstås omöjligt. Guds Ande låter sig inte fångas. Jag anser emellertid att religiös och andlig konst och det skrivna och talade ordet fungerar som viktiga påminnelser om det gudomliga, särskilt när vi har förlorat oss i vardagslivets stress. 

Since dawn of humanity, people have tried to capture the Divine in pictures and words to be able to invoke, understand or explain what God is. It is of course impossible. Nobody can imprison the Holy Spirit. I do however think that religious and spiritual images and written and spoken words are important reminders of the Divine, especially when we get lost in the buzz of our daily lives.

7. Holy Joy! (oil and gilding on canvas 50x35cm)  


 6. Mother with her child on a train (oil on canvas 46x41cm) 


 ** 5. Madonna with the Child 2 (oil and gilding on canvas 70x50cm)