BRANTINGER Ord Bild & Vision 
Relationer och hopp i en värld i ständig förändring. 


**25. Happy 2 (oil on canvas 100x71cm)


26. Happy 3 (oil on canvas 41x33cm) 


**28. Happy 5 (oil on canvas 41x33cm)


**29. Happy 6 (oil on canvas 35x27cm)


**24. Happy 1 (oil on canvas 35x27cm)