BRANTINGER Ord Bild & Vision 
Relationer och hopp i en värld i ständig förändring. 

 

Vi måste ställa  utmanande frågor till oss själva. Hur lever jag egentligen mitt liv? Vem och vad kan jag lita på? Kan jag förlåta eller är något oförlåtligt? Vem förtjänar min kärlek? Och vem gör det inte? Varför undviker jag att tala om döden? Finns det ett liv efter detta livet?

We need to ask ourselves challenging questions. How do I really  live my life? Who and what can I trust? Can I forgive or are some acts unforgivable? Who deserves my love? And who does not? Why do I avoid talking about death? Is there a life after this life?

**32. Two Worlds (oil and gilding on canvas 64x58cm) 

35. Child of God? (oil and gilding on panel) 31x27cm)34. Father, forgive them (oil and gilding on canvas 80x65cm)