BRANTINGER Ord Bild & Vision 
Relationer och hopp i en värld i ständig förändring. Vi har separerat oss själva från jordens andra däggdjur. Vi delar samma planet, andas samma luft, alla känner vi rädsla, glädje, sorg, smärta och lust. Vi tar kärleksfullt hand om vår avkomma. Vad hände? Att "härska över alla djur" betyder inte att misshandla och utrota. Det bör tolkas "klokt ledarskap" och däggdjuret med namnet människa har tyvärr misslyckats.

We have separated ourselfes from our fellow mammals. We share the same planet, breathe the same air, we all feel fear, joy, pain, grief, and lust. We all lovingly take care of our offspring. What happend? To have "dominion over every living thing" does not mean to abuse and extint.  It means "wise leadership" and the mammal named human have unfortunately failed. 8. Welcome (oil and gilding on canvas 81x65cm) 


10. New beginnings (oil and gilding on canvas 80x65cm) 


**9. Sea serenity (oil and gilding on panel 55x46cm)


**11. Joy! (oil on canvas 40x56cm)

Portrait of Garri  (oil and gilding on canvas 55x70cm)

12. Savannah meditation (oil and gilding on panel 41x32cm) 


 **14. God´s Holy creation (oil an gilding on canvas 47x38cm)


14. Dimensions (oil and gilding on canvas 73x61cm)